is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijkzangen op den weleerwaardigen heere Rutger Schutte, leeraar der hervormde gemeente te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ HET GRAF

van den

o

WELEER WAAJIDIGEN H EER E

EUTGER SCHUTTE,

'Geleerdheid ziet het graf van schutte treurig aan. En klaagt: „Hier is 't met hem dan eeuwig afgedaan! „Mijn vriend zonk in deez' grafkuil neder." De Dichtkunst rtaakreèn poos haar fnaarentuig té flaan, En Hort op 't koude graf een teedre vriendentraan. Doch Godsvrucht blijft bij 't graf in zielsverrukking Daao En juicht: „Triumf, mijn vriend ! ik vind u namaals weder. „Hoe hoog ge, ó zusterpaar! bij hem in achting fiondt, „ Hoe trouw mijn boezemvriend zich aan uw' dienst verbond, .„En als een hechte zuil uw' Tempel onder/tutte:

,,Ik was zijn grootfte fchat,mijn dienst ging altoos voor.., „6 Dichtkunst! dat uw hart dan vrij uw droefheid fmoor', „Omdat hij fieeds,naar pligt.mij boven u verkoor". De Dichtkunst hoort dit naauw, of wenkt haar heilig choor, lEn dekt met lauwerblaên het graf van rutcer schutte.

PIËTJTIS ERGO.

§ $ T E $