Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT uit de R&

foJutien van de Hcercn Staaten van Holland en Westvriesland, iri Hun Edele Groot Mog. Vergaderinge genomen op

Woensdag den ïj, January 1787.

dVvoorleede "Tan/ vU,niverfitelt te Lcyden, den 30 derzelver Con/Süen ™wCK%en ™ A- «*D., houdende de verzogte vóoSng ^00 ? 'f F" dC" H°<*en Raade > °P

hem en Mr. C i>. K W^»^ Bengt daarop van vnnrfV 13 ^/ t> £ der ad"ruöie van't geiniereerd. ReÖOr en RecI^ren, breder hierna

Fiat Infertio.

reerd door de H~GedepueeSentèrVJ »" verdere Hun lid. Gr. J>C?gS™2,^ 5 -h^r/effl, en van de J„«« *e( Commtfarisft^ïteJ?rdenrrtot de zaak« en de Vergadering by l^tó nlf?^ Raade> November iW'aen'opVvSolï fcS fl'£ ^i?»' 2* d.end van ém^-oSdtSS^Smg' da™pteffens ge-

Accordeert met de voorfe. ReloIutisÉi.

Memorie van Reclor en Rechteren van's Lands Univerfiteit te Leyden, op 't lerigt vanden Hogen Raad op de vtrjogte voorfiening door ;l J. Ie Fjancq van i3erkhey/>; de Procedures van V Uni' verfiteits Vier-: , Ichaar tusfehen hem cnMr. C.P. Chastelain c. f. en tot nader adflru&ie .„-, van hun eigen i>c°

CommisforiaaU

Sluiten