is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

municatie van dc eenftemmige begeerte om met de Franfche Republicq een naauwe verbintenis te fluiten; en daar toe met de overige Bondgenooten van onzen kant op het allerfpoedigiten te concurreeren; en is de Secretaris Spoors gelast, om zig op morgen ten twaalf uuren by de voorfz. Repraefentanten te vervoegen, en te verneemen dén tyd en het uur van convenientie, ten einde daar van rapport gedaan zynde, de voorfz. Deputatie , voorgegaan van zes Bodens, en de Wagt onder de Wapenen ftaande , waar toe door het Committé Militair de nodige ordres zullen worden gefteld, eenen convenablen voortgang zoude kunnen bekomen.

r\\> het verzoek van den commandeerende Officier van de .^/gewezen Guardes du Corps, van Boetfelaer, om te mogen weeten hoe te handelen met de Paarden van het zelve Corps, is goedgevonden, de Manfchappen te permitteeren hunne Paarden tot hun eigen voordeel te mogen verkopen, waar van by Extract dezer aan voornoemde Boetzelaar kennis zal worden gegeeven.

Ts, na voorgaande deliberatie, goedgevonden , het Committé A van Algemeen Welzyn te gelasten, den Commis Lelyveld zonder verwyl te hooren, fpeciaal op hoedanige wyze de in Cyffer gefchreeven Brief der geweeze Ministers Brantfen en Repelaer, is gekomen in handen van L. P. van de Spiegel, en voorts denzelven Brief door de Secretaris van de Cyffers, Croifet, op nieuws te doen ontcyfferen; en daar van communicatie aan deze Vergadering, met exhibitie van het een en ander, te geven, als mede de nodige ordres te ftellen, tot de meest mogelyke naauwe bewaring der gearrefteerde Perfoonen in de Casfeleny, al was het, des noodt, met remotie van den Castelain.

"VTader gedelibereerd zyndë op de Misfive der Repraefentanten van de Franfche Natie, eergisteren ingekomen, ten einde te asfifteeren by de ontzegeling der Papieren van L. P. van de Spiegel, is goedgevonden aan dezelve, by gelegenheid der voorgemelde Deputatie te kennen te geven, dat het geen by onderzoek mogt worden bevonden relatie tot de Franfche Republicq te hebben, of anderzints van eenig gewigt mogt wezen, aan hun copielyk zal worden medegedeeld.

La Haye 21 Plmïofe Van ^eme de la Republique Frangaife une & indivifible.

T es Reprefentans du Peuple Francais, informés que Ie ^ Cy-devant grand Penfiönnaire de Hollande a été mis en Etat d'arreftation par ordre des Etats de la Province de Hollande & que les fcellés ont été mis fur fes papiers previennent les Etats d'Hollande que leur intention est qu'un ou plufieurs commisfaires nommés par eux asfiftent conjointement avec les Commisfaires des Etats d'Hollande k la levée des fcellés appofés fur les papiers d'un homme qu'on peut regarder comme un des ennemis les plus achar-

TVTn n ~X„

V

12 February 1795.

Over bet verkoopen der Paarden van de geweeze Guardes de Corps*

Over bet hooren van den Commis Lelyveld.

Misfive der Franfche Repraefentantenover het asjtjleeren by de ontzegeling der Papieren van L. P. van de Spiegel.