Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I

co

PRTHÊÏD, GELTKHEID, BROEÈËkSCÏlAP*

Vergadering van depro

vifioneele Reprsefentanten van het Volk van Holland gehouden in *sBage op Vrydag den 6 Febr.

Ï795-

Het eerjie Jaar der Bataaffcbe Vryheid*

PRJSSIBE. Cornelis Kuvper.

P. Paulus. A. J. la Pierre.

PR JE, SENTIB US> C. van Pomeren.

Roos. Cornelis Duyn.

J. De Jongh Hz. B. van der Velden.

F. v. Leyden. J. J. Duyvensz.

J. A. Lamme. M. A. Daey.

Van der Wagc. L. T. de Kempenaer,

J. D. Huichelbos van Lien* N. Catenius.

der. L. E. van Eek.

C. v. Berefteyn. W. A. Leftevenon.

S. J. Z. Wifelius. C. J. de Lange van Wyngaar* Dirk de Weille. den.

F. Kumfius. Jacob Spoors.

Ad. Schregardus* D. van Laer.

Herman Forften. Lamb. Sanderüs.

Baftiaan Cool Jz. J. A. v. Heemskerck.

Cafparus Meyer. J. Reepmaker van StrevelsJ. Hoogwegt. hoek.

A. Louwen. J. v. Vredenburch.

P. W. Wyngaard. ' D. J. van Hogendorp.

A. Tolk. B. Moerkerk.

Simon Plas. G. Jan Loncq.

J. Dekker. J. H. de Lange.

C- Boterkooper. A. J. Menger.

Jacob Teengs. K. Hovcns. Corn. Hooy. 1 J. G. H. Halm.

DE Decreeten op gifleren genomen zyn gerefunicert, en na voorgaande deliberatie gehouden voor gearreiteert.

De Pnefident gifteren door de Vergadering verzogt zynde heden voor te dragen een gefchi4u en bekwaam Perfoon, om de Decreeten en Stukken dezer Vergadering terftoïïd in het Franfch te kunnen vertaaien, en daar toe in dezelve Vergadering altyd tegenwoordig te zyn: is door den zeiven aan de Vergadering voorgeftelt, om met den Titel van Commis daar toe aan te ftellen den Burger Paul Gerard van Hoogwerf f voorheen Secretaris van Ambaflade in Rusland, op een Traktement van drie guldens daags.

* ■ A Waar

Rsfütntk.

Paul Ge* rard van Hoogwerf aU Commis ter Fergadering tot de Franfche Translaat ten.

Sluiten