Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( XXV )

Wees verzekerd, myne Vrienden1, dat ik, zonder menfchen vreeze, onverfchrokken zal voort vaaren, de Goddelyke Rechten der Natuur openhartig te leeraaren en derzelver grenzen uittebreiden, zo veel in myn vermogen is.

Inmiddels moet ik ter myne verfchooning nog melden, dat ik in myn tegenwoordig Schets hier en daar de woorden: Provhiciaale gewesten en Kwartieren en wat dies meer is, nebbe gebruikt; welke woorden thans, na den 22 January I. 1. in onze Eene en Onverdeelbaare Republiek niet verder gebruikelyk zyn. Edog een gunftig Leezer dient dienaangaande te weeten, dat reeds veertien vellen van myn Schets voor den 22 January 1. I. waren afgedrukt. Stoot zig nu iemand aan deeze van my gebruikte woorden;

hy

Sluiten