Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

willen bereiken en daartoe de noodzaakelyke middelen niet in 'twerk te ftellen. Het komt my daarenboven, ja het zal allen, die in het Natuurrecht bedreeven zyn, zeer vreemd voorkomen, dat men het onder fcheidend kenmerk van eene zuivere Volksregeering wil zoeken, dat ze zy By Reprefentatie; gelet geen eene geregelde Regeerings-vorm, die niet door geweld beftaat, mogelyk is, als By Reprefentatie. Monarchen en Avistocraaten voeren dus hun bewind zo wel hy 'sVolksreprefèntatie, als in eene zuivere Democratie plaats heeft. Het kenfchetzend onderfcheid beftaat voornaamelyk hier in, dat by eene welgeordende Volksregeering de wetgeevende magt by den Volke berust, opdat hunne inwendige burgerlyke Vryheid ongekreukt ftaande blyve,

* 4 En

Sluiten