Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p3 Schets over'

onrechtvaardig zyn. Rechtvaardigheid i* nogthands de iierkfte fteunpylaar der burgerlyke maatfchappy, welken Wetgeevers en Rechters altoos onwrikbaar en ftandvastig in alle getallen moeten ftaande houden.

ZESDE HOOFDDEEL

van de Qudertyh maatfchappy.

S- f9*

Bereikt de huwelyks maatfchappy haar oogmerk door voortteelinge van kinderen 5 zo ontftaat van zelve daaruit een gemeen genootfehap vaa pligten en rechten tusfchen ouderen en kinderen. De natuur heeft met de voortteeling ©raffcheidbaar verknogt de opvoeding van het voortgeteelde behoeftig Kroost. Ik herzegge, behoeftig Kroost; want als het zo met den mensch gefield was, dat het jonggebooren kind terftond, zonder behulp van anderen, zyn voedzel en alles, wat tot het phyfiek

be-

Sluiten