is toegevoegd aan je favorieten.

Schets over de rechten van den mensch, het algemeen kerken- staats- en volkerenrecht, ten dienste der burgery ontworpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 Schets over.

kelyk geoordeeld, een huisgezin op te rigten en daartoe knegten en meiden te huuren, ja zomwylen een leidsman en leermeefter hunner kinderen te verkiezen. En hier uit ontftaat een huislyke maatfchappy , ■waarin de vader en moeder, als heer en vrouw, een gelyk recht van te gebieden Jiebben.

§ 112.

Edog kunnen ouderen daardoor, dat ze een leidsman of leermeefter over hunne kinderen gefteld hebben, zig van hunne verpligtingen ter goede opvoeding van hun Kroost niet onttrekken, maar moeten altoos wel toeverzigt hebben, dat hunne kinderen geene wanbegrippen ingeboezemd '„ ïioch ook door knegten en meiden misleid of hen door oudwyffche verteldzels van fpookeryen fchrikbeelden by hunne tee» dere jeugd ingejaagd worden, die men na-

maals