Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Rechten enz. 185

wendzel van armoed gaan bedelen. Om dit lamentabel fpeciaki 1 voor te komen, moet men werkhuizen oprigten , waar in bedelaars, die nog ligchaams fterkte bezitten, om te kunnen arbeiden, geplaatst en voor den arbeid hunner hai.Jtn beboorlyk onderhouden worden. Voor 't overige is de tëurgerftaat verpligt, om ellerdigen, die r.iets bezitten er. wegéns ligchaams zwakheid of krankzinnigheid niet in ftaat zyn, zig zelve te kunnen orderhouder., hen het noodige tot onderhoud en geneezinge te bezorgen en ten dien einde armen- en geneeshuizen wel in te rigtcn.

$. 150-.

Staatkundigen hebben reeds opgemerkt, dat, zo rasch Vorften op den inval zyn gekomen , om eene loontrekkende en ftaande krygsbende'ópde been te houden, 'sVolks •Vryheid gefnuikt is geworden ; en daarom is in eene Volksregeering hoogstnoodzaakeIVJ 5 ",. iyk,

Sluiten