is toegevoegd aan je favorieten.

Schets over de rechten van den mensch, het algemeen kerken- staats- en volkerenrecht, ten dienste der burgery ontworpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282 Schets over

DERTIENDE HOOFDDEEL

Over het-algemeen natuurlyk recht der Volken. . e lia §. 2or.

Na dat de menfchen in verfcheidene burgerftaaten zig hebben veréénigd, maakt elk burgerftaat een Volk uit. Ieder Volk kan en moet men dus befchouwen, als éen zedelyken perfoon, in den natuurftaat leevende, onafhanglyk in zyn Doen en Laaten van het oordeel en den wille der zedelyke perfoonen aller anderen Volken, zo lange een den anderen niet beleedigt. ,p -[ §. 202. > •

Het algemeen Volkerenrecht is derhalven niets anders, dan het oorfpronglykNatuurrecht, eiken mensch, volgends zyne drieërleie wezens bepaalingen ("§. 32.j toeftendig. By gevolg , wat een mensch zig zeiven, anderen, zyns gelyken, en Gode'verfchuldigd is, zulks is ook een Volk zig zel.:. . d l 3 ven,