Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li

c 15

PRTHEIÈ, GELTKHEID, BROEÜERSCHjP.

Vergadering van de pro*

vifïoneelc Reprsefentancen van het Volk van Holland gehouden in 'stlage op Vrydag den 13 Febn 1795-

Set eerjïe Jaar der Bataaffde FrybéM.

PRjESIDE. G. Jan Loncq.

p- Panlus. L T. de Kempenaer.

PR/ESENTIBUS. D. Speeleveld.

Roos. jacob Kluit Jz.

Jacob Spoors. A. Tolk..

F. Kumfius. p. W. Wyngaard:

Ad. Schregardus. Simon Plas.

D. J. van Hogendofp.' C. Boterkooper.

T. De Jongh Hz. Jacob Teengs.

j. A. Lamme. C. van Pomeren.

Lamb. Sanderus. M. A. Daey.

j. H. de Lange. Wm. Bolten.

V. van Laer. Tip.

F. v. Leyden. Corn. Hooy.

W. A. Leftevenon. Gieter Corver.

J. j. Duyvensz. L. E. van Eek.

A. J. la Pierre. J. Dekker.

Cafparus Meyer. K. Hovcns.

A. van Oofterhout. J. A. v. Heemskerck.

A. J. Menger. J. v. Vredenburch.

Van der Wagt. J. Reepmaker van Strevels-

A. Louwen. hoek.

Corn. Brouwer. Herman Forften.

P. van Zonsbeek. Willem Lamfe.

Baftiaan Cool Jz. J. G. H. Hahn.

DE Decreeten op gifléren genomen zyn gerefumeert, en na Refufntié* voorgaande deliberatie gehouden voor gearrefteert.

ÏS geleezen het Credentiaal van de provifioneele Reprafentan- Credèn* ten van het Volk van Naarden, Laeren, Blaricum enBuflum, naaien. van den Pi deezer, waar by den Burger Willem Lamfe, in plaats van den Burger Yzak Kaarsgaren, uit'ongefteldheid geretourneerd en om den zei ven te vervangen, ter Vergadering der Reprsefentanten van het Volk van Holland is gecommitteerd; en is den zelve daar op geadmitteerd, na den Eed in handest van den Prïefident te hebben afgelegd.

DE Burger Meyer, in plaats van den Secretaris Spoors, die Rapport . door een geringe ofipaiTelykheid daar in was verhindert, yan het dfi

A* zich

Sluiten