Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

Wat heeft, ó Belg! u aangevuurd ? Wat heeft Doorluchte Vorst', uw keus — uw hart beltuurd ? Om aan den grijzen Bat uw vesten te vertrouwen,

Uw vesten, van het gnootst' gewigt

Voor't Vaderland — zijn deugd veelligt! ~ Zijn moed ? — maar mogt gij die in 't Oorlogsvuur aanfehouwen ?

Hij 's dwaas, die op een rietltaf leunt,

En op een bloot vooruitzicht (leunt; Neen: God — en God alléén heeft hier uw ziel gedreeven»

Gij zogt een' held in 't bangst gevaar !

De Godfpraak wijst op boetzelaar! En nu, nu durft ge aan hem het alles overgeeven.

Welaan: Bataven! volgt zijn fchreên! — Hij trekt, met kleene magt, naar Willem's, vesten heen.'

Daar zal hij duizenden door zijnen arm braveeren: De Vijand naakt! — zijn Heldenblik Stort in de ontvolkers woede en fchrik;

Ja, Gauler, ja: hij durft — hij zal uw ftorsnen keeren! Belangloos Held! het vaderland Reikte u het flagzwaard van den wand,

En flechts om 't Vaderland wilt ge ook den Gal bedtijden ! Geen zucht naar grootheid — rang of eer Jaagt u in 't blinkend krijgsgeweer;

Wat anders beidt u hier ?.. dan dood en aklig lijden ?

Ge.

Sluiten