is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtlauren voor Neêrlandsch helden [...] ter erkentenisse van hunnen moed [...] bij den aanval der Franschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

Sinds groeit en tiert het helfche zaad Het booze denkbeeld wordt een daad,

Die al wat rust bemint doet beeven; De Galliër, in list doorlecrd, Wiens fmaak en invloed 't al beheert,

Poogt aan elk volk den toon te geeven; En wufte ligtgeloovigheid Ontdekt geen" (lang die listig vleit,

ft

Dit ondervindt de waereld dra. —

En - Neêrland volgt die boosheid na. —

Het Luiksgcbied, — de nijvre Belgen,

Vergaapcn zich aan 't blinkend fchoon, Doch fmaaken ook het fnerpend loon

Daar zij hun welvaart zien verdelgen; Toen ftraks een helfche lava kwam, Die Frankrijk ftelde in vuur en vlatri,

ft

Een vlam, die al der braaven rust En veiligheid vernielt, ontrust

gn fchendt, wat fchendeloos moest weezen; —: Die welvaart aan den wortel knaagt, En doodfchrik door Europa jaagt;

Pe Vorftcn voor dien vuist doet vreezen, Die Vrankrijks Vorst op 't moordfchavot peedt fneeven in 't ellendigst lot.