is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtlauren voor Neêrlandsch helden [...] ter erkentenisse van hunnen moed [...] bij den aanval der Franschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 73 )

Dees wreede vuurgloed grimt u aan,

Mijn Neerland! - gij ziet u verfmaên, —^

Met plundering en moord bedreigen: Uw uitgeweeken Landgenoot Vermeerdert al den bangen nood,

Om de ooren tot zijn' kreet te neigen; — Maar ziet — God zelf, die u behoedt, Herfchept in u der Vadren moed,

ft

't Oranjebloed, dat God bemint, Blijft met 'sLands Staaten eensgezind,

Om haard en altaar te behoeden: De lieve vrijheid van ons Land. Te rukken uit dim feilen brand:

Daar Held en wapentuig, en vloeden, En Godsdienstmin, en zuivre trouw Zich fchaaren rondom 't Staatsgebouw,

ft

Voorbecldeloos is ieders vlijt,

Om in den hagchelijkften tijd Den vrijen Tuin alom te fchutten;

Voorbeeldloos is de werkzaamheid;

Voorbecldloos 't rijp en kloek beleid, Om d'arm der Vrijheid te onderftutten,

En te ijvren voor 'sLands recht en wet;

Voorbecldloos is ons fmeekgebed-

E 5 Hoe