Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

DEUGD, MOED en TROUW

DER

PATAAFSCHE HELDEN,

UITGEBLONKEN

ftt DE DAPPERE VERPEEDIGING VAN HET DIERBAAR VADERLAND, TEGEN DEN ONRECHTVAARDIGER AANVAL ONZER SNOODE VYANDEN.

E/enGodlijk vuur doorgloeitme en doet mij 't fpeeltuig fnaar-en^

Een Hemelfche aandrift zet mijn ziel in vollen brand; Gewis, ik zal ook nu mijn fchoonfte klanken paaren,

En vrolijk zingen voor Oranje en Vaderland Oranje en Vaderland! gij, gij beftuurt mijn zangen,

Voor U, voor U alleen, grijp ik de grove lier, En is de Lauwerkroon in 't ftrijdperk opgehangen,

Toch flegts alleen ten prijs voor $ echten Batavier?

P 5 Dan;

Sluiten