Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

VRYIIEIB, CELTKIIEID, BROEDERSCHAP.

Vergadering van de pro-

vilioneeJe Reprasfentantcn van, het Volk van Holland, Satur* dag den 28 February 1795.^1*

£)<?^S 3^** der Bataaffshe Frybeid.

V I C E-P R JE S E S, G. Jan Loncq.

PRiESENTlBUS,

S. J. Z. Wifelius.

Herman Forften.

J. D. Huichelbos van Liender.

Dirk Boon.

J. F. Leemans.

G. van de Pol.

P. C. Boon.

Dirk Claus.

Willem Schouten.

A. van der Jagt. Jb. van der Swan. Claas Schuytemaker. K. Hoven s.

Dirk de Weille. }. II. de Lange. W. van der Wagt. K. Schoorl.

B. Moerkerk. D. Speclcveld. Picter van Zonsbeek. J. Gerlings. Arnoldus Coomans. A. Zoodaar.

J. Cf v. Voorft. M. van Orden. Cofnclis Kuyper.

W. B. Tip.

A. J. van Doorn.

Pieter Roos.

A. W. Swart. Nicolaas van Staphorft. D. Weftrik.

J. H. v. Swinden. Franeois Hoyer. N. CateniusJ P. A. van Kooten. Van Eyken. Willem Noodt.

J. Reepmaker van Strevclshoek; H. L. Quesnel.

B. Blok.

J. G. van OldenbarncveJt ge-

naamt Tullirigfa. W. Bladergroen. Wra. Boken.

Franeois David ConltantynDruy-

vefteyrj, A. Louwen.

O. Gevaerts van Geervliet.

P. Bosveld.

N. Backus.

W. A. Leftevenon.

J. G. H. Halm.

Meyer,

Adriaan Teyler van Hall.

1 Albert Strockel.

De Decreeten op gifteren genomen, zyn gerefumcerd , en , na voorafgegaane deliberatie, geapprobeerd. — En heeft de Vice-PraDfident, in abfentie van den Prasfident, het Pneiidie waargenomen.

Zyn gelezen de Credentiaalen op de Burgers JVillem Noodt en Henry Louis Ouesnel en JFouter Bladergroen, refpectivelyk wegens de Steden Delft en Brielle, om ter dezer Vergadering feslie te nemen, en zyn dezelven, na approbatie der voor-

A noem-

Refumtie,

CrcdcntiaaL

Sluiten