is toegevoegd aan uw favorieten.

De opvoeding van het menschdom volgends den bijbel. In eenige leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ig6 LEERREDEN

middel aan de hand gegeven worden, waardoor het van zonde en dood kon verlost worden. De fch rij vers van den Bijbel geven dit aan de hand ; hen moet men eerst en voor alle dingen hooren. Of die middel toereikend, Gode waardig, overkomftig de behoeften des menschdoms zij, of niet; dit is geenzins de eerfte vraag , dit kan ze niet zijn, voor dat men het middel kent. Welk middel geven de fchrijvers van den Bijbel op? Wat zeggen zij daarvan? Het geheele onderzoek moet zeer zeker daarmede beginnen. Indien men dit onderzocht heeft, indien men die lieden gehoord en begrepen heeft; en iemand gelooft dan, dat het middel niet goed is, niet toereikend, niet overeenkomftig de behoeftens des menschdoms ,• meent hij, een beter te weten: dan ftaat het aan hem, öm het te denken en te zeggen. Die menfchen hebben ongelijk ; dit is geen goed middel, om van de zonde en dood te verlosfen. Ik kan hen niet geloven, in het geen zij zeggen. Maar hetgeen hij, ook naar zijne vaste overtuiging, vooreen beter,Gode waardiger middel houdt, dat mag hij niet in den Bijbel inbrengen , niet aan Paulus, Petrus, en Johannes toe-

fchrij-