Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WITHEID >

( i )

GE LTKHEID,

BROEDERSCHAP.

Vergadering van de pro

vifioneele Re pnefen tan ten van het Volk van Holland gehouden in 'sBage op Dingsdag den 3 Febr.

1795-

Het eerjle Jaar der Bataaffche Fryheïd,

PRJESIDE, V. Pauius.

PRjESENTIBÜS.

PvOOS.

P. Kops Gz. J. A. Lamme. J. De Jfortgïi Hz. K. Hovens.

J. D. Huichelbos van Liender. Dekker.

Lamb. Sanderus. J. v. Vredenburch. J. Reepmaker van Strevelshoek.

C. v. Berefteyn.

J. A. v. Heemskerck. Dirk de Weille. Herman Forften. Baftiaan Cool Jz.

D. J. van Hogendorp, W. B. Tip.

Ad. Schregardus. B. Moerkerk. G. jan Loneq. Pieter Corver.

A. J. Menger. A. Louwen. P. W. Wyngaard. A. Tolk.

Engel van de Stade.

Simon Plas.

C. Boterkoopcr.

A. J. Ia Pierre. C. van Pomeren. J, G. H. Hahn. J. Hoogwegt.

B. van der Velden. J. J. Duyvensz.

N. Catenius.

M. A. Daey.

L. T. de Kempenaer.

Cafparus Meyer.

F. v* Leyden.

H. A. Leftevenon.

J. H. de Lange.

0. van Laer.

J. P. Wifelius.

F. Kumfius.

C. J. de Lange van Wyngaarden. Jacob Spoors.

Ts geëxhibeert en gelezen het Credentiaal der provifioneele Re1 prfefentanten van het Volk van Enkhuyfefl, en na deliberatie den gecommitteerden Burger Joan Jacob Duivensz fefiie gegeeven, die den gewoonen Eed in handen van den Pnefident heeft afgelegt.

De Notulen van de voorige Vergadering zyn na refumtie eii deliberatie goedgekeurt.

Door Gedeputeerden ter Generaliteit diverfe Rapporten zynde gedaan. js na deliberatie goedgevonden twee der zeiver om dc byzondere aangelegenheid van dien door den dnik gemeen te maken, en dezelven ten dien einde aan de Couran* tiers in deze Provincie rond te zenden.

A ïrt

Creckfê Haal.

Refumtie.

Rapport van GeneraUteits zaaken.

Sluiten