Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. C 3i 3

k' Traniport f§93617 3

Hot Ponte Veer over d

Mark aan hei Lamsgat

was verpagt om — 189 oio J. Breda had een ftukjt I j

Land in admodiatie om 3 j o' o

En een dito om 35 o %

9. Capittel. £>é Zaad-, Vlas-, Zomer¬

en Win ter-Gard-Ti enden waren in twee en dertig Pareeelen ver, pagt, bedragende —■ 8381 13 lê

10. Capittel. De Koorn- en andere

Tiendens van Meekrap, Aardappelen , Peen , Aijuyn , Kooien , waarenl \ in een en feventig Par- \ ceel en, verpagt tot — 16924 510

11. Capittel. Den Grutter betaald een

recognitie van j 31 10} o

De nieuwe Meeftocf be- I taald 21 . o

Het verkogte Hout bedroeg 724 2 o

Den Poftmeefter betaalde

eene recognitie van — iooj o o

Men maakte de Rentmeefter Heemraad van den royale Polder, maar hy moeit het werk doen, en het Traktement verantwoorden tot 95 o o

15. Capittel. De recognitie van den j

Drofiard als ordinair — 60 o o

Die van den Secretaris en Stokhouder ■-■ 50 c o

Van den Vorfter Bogers - 5! ö o

Van den Vorfter Breed - 6, c o

Totaal der Revenuen - ƒ35589 8 7 NB. Door Den uitgaaf was —•

het gemis van - ~

de Papieren, Dus bleef zuiver <— was den uit- —*——* gaaf niet juift te bepaalen. Zy kan plus minus genomen worden op ƒ68oo-o-o.

H a Ëxtraél

Sluiten