Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * )

PRTHEIDi GE LTKBEID* ÊRQEDÈÏtSCHJPi

Vergadering van de pro

vifioneele Reprsefentanten van hee Volk van Holland, Maandag deii 16 Maart 1795.

Eet eerjle Jaar der Bataaffche Fryhel^

PRsESIDE. G. Jan Loncq.

FlCE-PR^SES* ]<■ H. de Lange.

PRsÈSENTIBUS.

F. v. Leyden.

C. J. de Lange van Wyngaar-. den.

J. Reepmaker van Strevcls-

hoek. Herman Forften. Van der Kun. Dirk de Weille. P. van Zonsbeek. J. Drooglever. Van der Wagt.

A. J. van Doorn van Wade* noyen.

B. Moerkerk.

B. Blok. Lucas Dyk, Wm. Bolterf.

C. Boterkoopef. Jacob Spoors, N. Backus.

A. W. Svvart. Quesnel.

Claas Schuytemaker. J. Nubout van der Veen. L. Grendel. S. Hubert. Jan Glazecas. N. van Foreeft.

G. S. Obbes.

W. Schouten. Engel van de Stadt. S. J. Z. Wifelius. J. Veenbuylen. Weflrik. J. H. Spruyr. Willem varï Voörfö A. J. Menger. Corn. Hooy. Wormer. Jacob Teengs. C. J. Gleynis. Corn. Ign. Brangef. Cornelis Kuyper. F. D. C. DruyVefteyrh Den Appel. A. Heshuylen.

F. van Hoogftraten. Suermont.

Van Oflenbadï.

A. Hartevelt.

L. T. de Kèdipenaer*

Bosveld.

P. Paülus.

A. M. Brouwer.

J. J. Duyvènsz.

G. H. van Loon.

Niet flemmende. C. Lans.

Jf D. Huichelbos van Lierider.

Fk. van Weeldé. Van Staphorft.

De Notulen der voorige Vergadering gerefiimeert zynde * zyn Jiefumtiè. na deliberatie geapprobeerd.

Is gelezen bet Credentiaal van de provhlonele kaad der Stad Credeti' Dordrecht en de Merwede van den n dezer, waar by de %\aaieni Burger A. H. Brouwer in plaats van den Burger P. RoosLz. ter dezer Vergadering is geeommitteert.

A Ah

Sluiten