Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3ï ) . . Vergadering zy aan de ordre van den dagt Uwe Heiltoebiddende Medeburgeren. Onder ftond, Woerden De Municipaliteit van den 21 Febr. Woerden.

1795. Lager ftond ^

Het eerfte, jaar Uit naam derzelve.

derBataafiche Getekent, Vryheid. J. Meulman.

Lyji der Perfoonen door de

Municipaliteit der Stad Woerden * in gevolge de begeerte en authorifatie van een groot aantal Lede' maaten der Gereformeerde Gemeente der zeiver Stad gemaakt ^ en ter goedkeuring, aan de Re' prafentanten van het Volk van Holland voor gefteld, als:

Tot Ouderlingen. De Burgers Jacob Willem Bofch., Dirk de Wolf, Olivier Groeneyk Jansz., ■ en

'Willem van Trieft.

Tot Diaconen*

De Burgers jan Paling Hendriksz. $ Anthonie van Maanen, Dirk de Bruyn MartinusZi* en

Pieter de Groot. Onder ftond, Aldus de vorenftaande Ly (Ie den 21 Febn geformeert door de Mu-

1795- nicipaliteit voorfz*

Het eerfte jaar La.jer ftond , derBataaffche In kennifle Vap, my.

Vryheid. Getekent/

Ji Meulmam

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden eii ge*> decreteerd, om by refcriptie de Municipaliteit van Woerden te renvoyeren aan het Placaat van 31 January 1795, voor zo verre als teil dien aanzien daar by bepalingen ' zyn gemaakt.

Door het Committé Militair van Hoiland voorgedra- Drh geajfü° gen zynde, om ook de drie geaiïlimeerde Leden meerde Leden Dury, Lewe van Aduard en Zuylen van Nieveld, in het Gom* H 2 even

Sluiten