Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxiv VOORREDE.

daadig werd veranderd , om het Evangelij dat hij vervolgd had even zoo ijverig voorteftaan , maakte de Heiland zijne vijanden op eene nadruklijke wijze befchaamd. Toen die bittere vijand 's He eren Heerlijkheid en Magt in zijn ligchaam en ziel ondervond, werd hij zeer leevendig en volkomen overtuigd , van de onbegrijpelijke blindheid, verdorvenheid , en boosheid zijner natuur ; van zijne onbetaalbare fchuld; van zijne volftrekte onbekwaamheid om eenig geestlijk goed , door zijne natuurlijke krachten , te verrichten ; van de Godlijke Almagt van Christus; van de onafhanglijkheid zijner Genade; van de oneindige waardigheid en genoegzaamheid zijner Zoenofferande , om de boosheden van zulk eenen zondaar als hij Zich kende , uittedelgen ; van de rechtvaardiging des zondaars , zonder eenige waardigheid zijner werken ; e. z. v. Alle deeze Waarheden fcheenen nu , uit de dikke duisternis zijner verdorvenheid, boosheid, fchuld, en onmagt, zooveel te helderer in zijne oogen. Zijne geheele Ziel werd van dezelven doortrokken,

Hij

Sluiten