is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van stichtelijke leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39-8 TWINTIGSTE LEERREDE.

ontdaan zullen zijn van onze zwakheden en gebreken. Want deezen zullen ten allen tijde, naar evenredigheid van de 'kracht welke zij in ons oefenen , de vastheid en -bcftendigheid van ons vertrouwen op God verminderen.

3. Deczè 'kennis wordt in ons gewerkt door den Heiligen Geest, door middel van Gons befchreeven Woord. Hij leert ons geene ongeopenbaarde Waarheden. Wij moeten niet verwachten , dat Hij ons door eene Rem uit den hemel, of bij eene fchielijke infpraak in onzen geest, zal verzekeren , dat onze naamen gefchreeven zijn in het Boek des Levens. Maar de Geest opent ons verftand, om de heilige Schriften te verftaan(x); -Om toeteftemmen , cn te gevoelen , dat wij zulke zondaars zijn, als daar befchreeven worden ; om de Waardigheid en Algcnoegzaamheid ;van CiiRfs'Tus Jesus, als God mensch, als den cehigen Middelaar — de gepastheid zijner Ambten — de waardij zijner Genoegdoening en Gerechtigheid , intczien — midsgaders de- óvereenftemming en verhccrHj. king van Gods Volmaaktheden, in den aanbiddelijken Weg van Verlosfen de Liefde, waar ■door het billijk, rechtvaardig ,• en Go de betaamelijk wordt , dat God den geloovenden zondaar rechtvaardige en zalige (z).

. - Hij

(^■Jj/^-XXIF:- 45- (z) Romei ne» ///• £>ö, '