is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van stichtelijke leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Joannes V. vers 19. 399

Hij geeft ons desgelijks té' verftaan, het vrijgunstige en zekere der Evangelijbeloften , geftaafd door GODS Eed , en verzegeld door het Bloed van zijnen ZOON. Hij ontdekt ons de vastigheid en onwankelbaarheid van het Verbond der Genade — overtuigt ons, dat er eene Volheid van Wijsheid, Genade, Leven , en Sterkte in Christus is wcchgelegd , ten nutte en to't onderftand van hun, die in zichzelven arm, ellendig, en hulpeloos zijn, en om uit .vrije gunst'te worden raeêgedeeld , in die maaté , en óp zulke tijden , 'als Hij noodig"keurt, om den' Geloovigen ftaande te houden , te voeden , te verkwikken , en hem te leiden langs den weg van waare heiligheid, tot het Eeuwig Leven. — Zulk eerte ontdekking van eeuwig Alvermogen en onveranderlijke Liéfde , werkzaam tot de onfaalbre Zaligheid van elk Geloovigen , welke zij niet verliezen kunnen door hunne eigene onwaardigheid , en waar van zij niet beroofd kunnen worden door al den tegenftand welken aarde en hel tegen hun moogen aanvoeren (a), veroorzaakt in de ziel die dezelve ontvangt., eene gepaste Verzekerdheid.' ■ En wij kunnen met vertrouwen zeggen ': Wij wect-en dnt wij uit God zijn, wanneer wij in• deézérr:vóeg« weeten in Wien wïj geloofd hebben. ' &

r*«aO 'jol; tH sb 'Aooj&oo* rM n3

(a) Jvaiines X: 23, 29.