Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

Ïrmeïd, géLtkheid, broederschap.

Vergadering van de pro

vifioneele Reprsefentanten van het Volk van Holland^ Donderdag den 19 Maart 1795.

Het eerjle Jaar der Bataaffée VryheM»

PR ALS IDE.

G. Jan Loncq.

VICE-PRMSES. J. H. de Lange.

PRsESENTIBUS. ï: F. Leemans. J. Nuhout van der Veeri.

H. van del" Souw. F. v. Leyden.

J. D. Huichelbos van LieiP der.

Dirk de Weille. Weftrik.

J. H. vari Swinderi.

S. J. Z. Wifelius.

A. J. van Doorn van Wade-

noyen. Francöis Hoyer. L. Bicker. Jacob Spoors; A. Martévelt.

A. W. Swart.

c. J. de Lange van Wyngaar*

den. P. Paulus. Van der Wagt. C. J. Gleytüs; Cïaas Schuytemaker. C. Boterkooper. P. Lelyzée v. d. WaalL Willem Noodt. Quesneï. Pieter Corver.

B. C. Boon.

W. N- Crap Hellingman. A. J. Menger. Cornelis Kuyper. Cr S. Obbes.

De Decreeten op gifteren genomen, zyn gerelumeert, en na voorgaande deliberatie gehouden voor géarrefteerd; a zyn

S. Hubert. Herman Forfteni L. Grendel. Corn. Hooy. W. Schouten. Jacob Teengs. J. Drooglever. Willem van Voorft. Corn. Ign. Brangef. J. H. Spruyt. L. T. de Kempenaer; Siierniont. Jan Glazecasi

A. H. Brouwer» Gevaerts.

P. van Zonsbeek. Van der Kun.

B. Blok. Thade Part. Lucas Dyl. Wra, Bolten. Sanderus.

K. Hovens.

F. van Hoogftraten.

N. Backus.

C. van Vollenhove jz. Bosveld.

Wormer.

Ad. Schregardus.

Den Appel.

D. Speeleveld. Dirk de Boer;

Niet jiemmende. J. Reepmaker van Streveïl-

hoek. Van Staphorft.

A. Rittner.

B. Moerkerk; J. G. H. Hahn.

Sluiten