Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m b*3 uM&Q-mfi*<*M™toD oVbs' yRTHElD, GELTKHEID, ÊROEDERSCJMP.

Vergadering van de pro

Vilioneele Repr&feiitanteh' van het Volk van Holland, Dingsdag den 3 Maart 1795.

Tiet eerU Jaar der Bataaffcbe Fryheid.

D« Decreeten op gifteren genoomen, zyn na voorafgaande re- ile^m^ fomtie en deliberatie geapprobeerd.

Is ffclezen het Credentiaal op- den Burger Everhardus van Braam, om wegens de Stad Gorcum in deze Vergadering zit- , j th" te nemen, en aldaar te helpen advifeeren en beflmten als erf nutte des Vaderlands zal geoordeelt worden te behöoren En is, na voorafgegane deliberatie oP) en approbatie van het.

A

PRjESIDE. prPaplus., • , :

PRJÏSENTIBUS, I). Speeleveld. Ad. Schregardus. I. G. E. Ilann. Dirk de Wéïfle.

s.l z.

JacoS Svooïs.

Herman Forften,

A. J. Ja Picrre.

Wei'nik.

F. Kumfius.

Van der Wagt.

Dirk Vroon.

Jan' Keetman.

Cornelis Duyn.

J. D. Huichelbos van Lien-

der.. K. Hovcns. A. W. Swart. K,. Schoorl. W. A. Leflevenon, p. van Zonsbeek. Willem Bek. XVüiern Noodt. Quesnel.

Maarten van Orden. F. v. Leyden. IV C. v. Voord. Arnoi&us Coomans.

A. J. van Doorn van Wade-» I noyen. . . .... ,

1 C. van Braam. \ Dirk Claus.

\' \V. Schouten.

j Ant. van Eyken.

/ L T. de Kempenaer.

F. D. C. Druyvefteyn. N. Catenius. Cornelis Kuyper.

J. Gerlings. I Dirk Boon.

P. A. van Kooten. Carba'fius.

W. N. van Foreeft,

1, H. de Lange.

Bladergroen.

Laurens Stam,

N. 1 Backus.

Bosveld,

J. F. Leemans.

G. van de Pol. Claas Schuytemakerv Gevaerts.

P. Kops Gz. ■ y. J. Duyvensz. ' 'Francois Hoyer.

L. E. van Eek.

J. H. van Swinden.

A. Teyler van HalL

Tip.

Strocker.

G. H. van Loon.

Sluiten