Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

Vergadering der provifiö-

neele Repraefentanten van het Volk van HoJJand, gehouden op Vrydag den 27 Maart 1795.

Het Êerfle Jaar der Bataaffche Fryhëul

P R JE S I D E, J. H. de Lange.

V 1 C E P R JÉ S I D È, L. T. de Kempenaer.

PRISENTIBUS,

j. t\ Leemans.

Dirk de Weille.

C. van Voorst.

Jan Bakker de Jonge.

Arien JacobSz. DykierL

Van der Wagt.

C. J. de Lange van Wyngaarden.

Paulus. Droogleever* J. van Vredenburcli. Ph. C. Boon.

J. Loncq. Van Leyden. H. Quesnel. W. Noodc. tt. van der Souw. L. Veer. Glazecas*

Cs. Schuytemaaker* C. Boterkooper. J. Teengs. C. J. Gleynis.

Dirk de Boen

P. van Zonsbeeb

Pieter Kruyff.

H. van Foreest.

P. Lelyzée van der Waak

Forften.

Reepmaken

G. Hé van Loon.

K. Hovens.

Pieter Corver.

Van Orden.

\V< Schouten.

Wi van VoorsL Ai van Üykevorfek Brouwer.

Backus.

Gevers.

Van Swindem

Schutte.

Westrik.

T. Pan.

Wm. Bolten* L. DyJ. Hellingman. Francois Hoyer, Gevaerts. Brengen Staphorst. Menger. Den Appel. Corn5, Lans*

De Notulen der vorige Vergadering zyn gerefumeerd', eii na voorgaande deliberatie gehouden voor gearresteerd.

-pVe Burger Beelaarts heeft, als Bailliuw van Schieland de eed van zuivering, als mede die voor de Amptenaaren, in handen van den Prefident afgelegt.

Ontvangen een Misfive van de Commisfie uit deeze Vergade. ring naar Amfterdam gefchreeven aldaar den 26 deezer over

den fvtUenkTn,Ultfl^ der Zaa-k?n' waar toe zv Eerwaards gezonden waren, breder hier na geinfereerd.

A fótfi

J

Oefiimtié*

Béelaeris doet Eed als Bailliuw van Schieh

Refcripiié óp ie Misfive der Commisfie na dmfterdam nópens dett Uitflap

Sluiten