Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

FRTHE1D, GELTKHEID , BROEDERSCHAP.

Vergadering van de Pro-

vifioneele Repraelentanten van het Volk van Holland, gehouden op Saturdag den 28 Maart 1795.

Het Eer ft e Jaar der Bataaffche Vryheid.

P R R S I D E,

J. H. de Lange.

PRiESENTIBUS.

C. [.deLange vanWyngaerden.

j. F. Leemans.

Van Leyden.

C. Schuytemaker.

A. J. van Doorn.

Menger.

JDroogleever.

C Boterkooper.

S. Crena.

T. Pan.

N. van Foreest.

Schutte.

W. Noodt.

H. Quesnel.

Arjen Jacobus Dykfen.

Pictcr Corver.

van Orden.

L. Veer.

P. KruyfF.

A. van der Jagt.

W. van Voorst.

W. Schouten.

van Voorst.

W. Bolten.

Dirk de Boer.

Jan Bakker de Jonge.

J. Gleynis.

L. Dyl.

P. C. Boon.

M. van Rykevorfel.

W. B. Tip.

Jan Glazecas.

P. van Zonsbeek.'

Branger.

P. Lelyzée van der Waalt F. Kumfms.

Niet Stemmende.

P. Wachter.

TT\e Notulen der vorige Vergadering zyn gerefumeerd, en, Re{umtie. na voorgaande deliberatie, gehouden voor gearresteerd. 1

De Burger Geesteranus, heeft als Bailliuw van Absrecht, Eed Ballluw den eed van zuivering, als mede die van de Amptena- m Absrecht ren, in handen van den Praefident afgelegt.

Op het gecommuniceerde ter Vergadering door het Com- Qvgr jwt ye, mitté van Vivrcs, is, na voorgaande deliberatie, goed- vorderen der etgevonden het Committé van Commercie en Navigatie te pe^t-te yoor fa Amfterdam by deeze te gelasten om vier Perfonen te authori- Eranfche requifeeren, welke dagclyks zullen moeten werkfaam zyn om de expeditie voor de Franfche requifitien ten lterkften te doen 2 ■* bevorderen; en voorts het Committé tot de Vivres te qualificeeren om op andere plaatfen te kunnen aanftellen, zo veel Perfoonen als het zelve Committé nodig zal oordeelen om de

A expe-

Sluiten