Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 ONTLEDING DER AMSTERDAMSCHE §• 39*

Niet meer dan 30 a 40 druppen Liquor Tartari waren nodig om alle de aarddeelen neder te ploffen. De doorgezijgde heldere vloeiftoffe bleef, bij verdere indruiping, onveranderd. De wanden van het glas , waarïti de bewerking verricht was , C§. 38.) waren, zoo ver 'er de vloeiftoffe in geItaan hadt, zoodanig aangeflagen, dat zij niet dan door fchuuring met zand konden gezuiverd worden: eene eigenfchap die het Kalkwater, van wegen dezelfde oorzaak, ook eigen is. Van daar, dat ik 3 greinen minder Kalkaarde ontving, dan 'er, volgens berekening der vóórige proeven , (§. 21—34.) te vvagten itond.

§. 40.

Zij dwaalen derhalven, welke een kunftige Gyps of Seleniet leeren bereiden, door indruiping van zwak .Vitrioolzuur in Kalkwater. Te midden van een aantal proefneemingen vond ik eene merkwaardige oogenblikkelijke wijze van zaamftelling eenes door kunstgevormdenSeleniets. Ik drupte in eene verzadigde oplosfing van Calx falita een weinig zaamgedrongen Vitrioolzuur; het ging 'er met gefis in , en op 't eigen oogenblik hadt 'er eene fcheiding en nieuwe verbinding plaats. Het Vitrioolzuur verbond zich met de Kalkaarde, en vloog, of 't ware, ijllings aan de wanden van het glas, tot eene vaste hagelwitte Gyps of Seleniet aan, terwijl het Zoutzuur werdt uitgedreeven. Deeze fcheiding en nieuwe verbindins is eene zoo bevallige als verrasfende verfchijning; en gefchiedt in één' oogenblik.

Sluiten