Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraéfc uit de Etéfbliitieü

van de Heeren Stunten van Holland ende Wefl vries land , in Hun Ed. Groot Mog. Vergaden'nge genooiiien, op

Woensdag den 9 Juk 17 88.

■ J! nis van het Hqf op de Réftffle van f. W< Buyzét , Corner: de ie Delft, , thans Gèdetin> er de op de 1oor poot re alhier j tm Brieven van SiltO ' htte.

Comnïjfo* riaal.

ONtvangen een Miflive van den Prsefident en Raaüen van den Hove, gefebreeven in den Hage den 24 der voorleede maand, houdende, tot voldoening aan hun Edele Gr. Mog. Appoinclement van den 8 der gepaleerde maand Mey, der zeiver confideratien en advis op de daar nevens weder te rug gaande Re~ quefte van Frans Willem Buyzer, Burger en Ingezeeten der btnd Delft, thans Gedetineerde op de Voorpoone alhier, tendeerende om als nog het erTeö te mogen genieten van hun Edele Gr. Mog. Amneftie van den 15 February laatttleeden 5 immets en in allen gevalle, dat het aan hun Edele Gr. Mog. mogte behagen om aan den Suppliant voor al het geen ter zaake9 by deszells Requeste vermeld, door hem zoude mogen zyn gecommitteerd, te verkenen hun Edele Gr. Mog. Brieven van Abolitie in óptima forina, welk Advis hiër na volgt geinfereert.

Fiat Infertio.

'"Waar op gedelibereert zynde, is goedgevondenen verftaan, dat het voorfz Advis zal worden geëximineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Gr, Mog. Gecommitteerd den tot het groot Befogne, met CommhTariiïen van den Hove en de Vergadering daar op gediend van derzelvcr confideratien en advis,

Accordëert met het voorfz Regifiér.

Sluiten