Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraéfc uit de Refolutien

van de Heeren Scaaten van Holland ende Weftvriesland, in HunEd. Groot Mog. Vergaderinge genoomen, op

Woensdag den 30 July 1788.

ONrfangen een Miffive van de Prafident en Raaden' van den Hove, geichreeven in den Hage den ij deezer, houdende tot voldoening aan hun Edele Groot Mogende Kefolurie van den 5 April Jaatfllcden, der zeiver confideratien en favorabel Advis, op de daar neevens weeder terug gaande Requeite van Johannes banders, Burger en Inwoonder .der Stad Delft, rendeerende, na praemifle van zeer fubmillè en berouw betonnende, exprefhen en betuigingen, ten einde hun Edele Groot Mof den Suppliant, het geen hy gedaan heeft gelieven te vergeeven; en mitsdien te verüaan, dat de Suppliant meede onder de door hun Kd. Groot Mogende verleende Amneffie zal zyn begreepen ; breedcr hier na geïnfereert»

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat net voorfchreeve Advis zal worden geè'xamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Groot Mogende Gecommitteerden tot het groot Befoigne, met CommiHariflen van den Hove, en de, Vergadering daar op gedient van der zeiver coniiaeratien en advis.

Accordeert met de voorfz Refolutien.

Advis 'Van het Hof op de Requrfit van Johannes Sanders te Delft om Am» e ft ie.

Commijf.

Sluiten