Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extrad uk de Re-

folutien van de Heeren Scaa. ten van Holland en de WeltYrieslandc, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genomen

< °P

Samrdagden 13 December 1788.

ONtfangen een Miffive van de Praefident en Raaden van den Hove, gefchreeven in den Hage den 9 deezer, houdende, tot voldoening san hun Ed. Gr. Mog Appointement van den 13 der voorlede maand, der zeiver confideratien en favorabel advis op de daar by terug gaande derde Requefte door Jan Herman Bruni, geweett zynde Burger en Inwoonder te Delft,aan hun Ed. Gr. Mog, geprefenteerd, tendeerende tot gratie en ver. giffenis van zyne begaane fauten , en in hun Ed. Gr. Mog. AmSeÜie te worden gecomprehendeerd; welk Ad vis hier na volgd ge'ïnfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert, en Copie van het voorfchreeve Advh verzogt zynde door de Heeren Gedeputeerden der Steden Delft en Höorn, om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen, is de finaale Refolutie uitgetteld tot nadere

Accordeert roet voorfz Refolutien.

Favorabel Advis van het Hof op de Requefte van Jan Her man Bruni j van Delft j on gratie.

Overgen»men.

Sluiten