Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Recognitienl Dog boven Verfchil tot

aankomende dien nog jaar- verbetering

te blyven als lyks daar van der Finantie. van ouds. uit te keren 5 PCt.

Transport ƒ19200 - - - 5 / 96b - ' - * ƒ 9<5o - * - s

Dito van de Waterfloot- ^

fche Poort - - 30- 1 " 10 ' '

Dito van de Ketelpoort - 150 - ; - - - 7 - 10 - -

Dito van de Rotterdam- f ' ' .

fche Poort - - 3o - * - | - - 10 - :

Dito van de Ooftpoort - *>:{:*" * * : " I

Dito van de Koepoort - 20 - * - - - 1 - - *

Sluiswachter aan de Bui- ^

ten Waterfloot - - 30 - - - - - 1 - 10 -

Wachter aan den Water- ^ ^

boom aan't Duivelsgat - 15 15 ■

Twee Marktfchippers op r r

Levden, ieder 50 Gis - 100 - ' - - - 5 Aantèkenaarfter van Pak- 1

ken en Geld op Ley den - 30 - 5 - ? - 1 - 10 - -1

Ykmeester van de Hou- _ f

ten Maten - - 25-'-- - 1 - 3 -

Toeziender van de Vlees- ^ ^

hal - - ' " 100 ' ■ ' " 5 " '

Peilder van de Brande- ^ - 5

wynen - , - - 20010 " ' Twee Peilders van t Ge- -- ...

maal over de Stad - - ? " ° . s

Over Delfland - - - *5Q _ 7 10 __: „

ƒ20250 - ' - - ƒ1012 - 10 - ^ ƒ1012 - 10

Delfshaven.

De Gerechtsbode - - 200 - * - * - i°' - 5 * 5 Twee Bidders ter Begra- . , ,

venis, ieder 50 Gis - 100 - ' - ' - 5. - Rouwmantels Verhuur-

der - - - - - 10 .

ƒ20750 - * - * ƒ1037 -10 - ^ ƒ1037 -10 - {

»

Sluiten