Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$<» Befchrijving en Afbeelding van

ifi gedrongen zijn, moet 'er noodwendig .de vraag ontflaan, door welige oorzaak de buikingewanden, haare natuurlijke plaats verlatende, in deeze verlenging van het

buik-

mrakt heb in mijne Obfervat, Anatom. Patholog, Lib. i. cap. 4. pag. ?7. niet te fpreeken, behoort echter gemeld te worden, dat Heifter in «ijne Aanmerkingen op Dionis, welke in het Jioogduitsch in 1712, het licht zagen, het gevoelen van Dionis wederlegd, en zijne tegenovergefielde gedachte bevestigd heeft door eene aanmerkelijke waarneming, welke ook gevonden wordt in Infht. Chirurg. Tom. 2. pag. 744. en Medic. t-rnr. und Anatom. Wahrnehmungen 1. Th. pas: 784. r ö*

.Voor veele jaaren had ik ook de gelegenheid, om dit door de Ontleedkunde te bevestigen Zekere Vrouw, ruim zeventig jaaren oud, had eene groote navelbreuk, die fomtijds gekneld geweest was, en waar tegen men met vrucht doeken met zeer koud water (een middel ook door Thesen geroemd, Nat. en Geneesk. Bibl. X. D pao635. j had gebruikt. Behalven de moeijelijkheden, die door de grootte ontflonden, had zii geen ongemak, voor dat 'er zich in de darmen welke de breuk maakten, zoo veel drekftoiTen' vergaderd hadden, dat het gezwel, buitengemeen uitgezet, zwaare pijn verwekte, en de afgang opgeftopt werd; een weekmaakend clijfteer , en eene buikzuivering, namen deeze toevallen weg, en zij bleef gezond, toe dat de darmen wederom

opge-

Sluiten