Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

(was geapostjlleerd)

De H. Heeren Lieutenant en Hooftmannen hebben hierop gereefdreerd het Berigt van den Heer van Ulrum binnen driemaal vier en twintig uiren na injtnuatie by den Hove in te dienen, zonder nadere refumtie,

AÏÏum in Camera Dingsdag den ao Mai 179a.

(was get.)

S. W. TJASSENS Secret.

(nader geapostilleerd)

De H. Heeren Lieutenant en Hooftmannen hebben hierop by Sententie tusfehen parthyen op heden gedisponeert.

Ablum in Camera Saturdag den 9 Juni 179*.»

(was get.)

S. W. TJASSENS

Secret.

(onderftond)

Binnenftaande gemfinueerd, en Copia met twee bh ken daar by overgegeven aan dc Heer F. van Ir en Kniphuizen, Heer van Ulrum, den 30 Mai 179a, 'sMorgens te agt uir.

(get.)

J. van der KAMP H. Heeren Onderdienaar.

Coli. accord.

S. W. TTASSENS

;no vii ixtm >|< ?ih J£Ü Secret.

Sluiten