Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. ——-- Wannéér daar op gerap:

gecommitteerden. Commisforiaal gemaakte Zaaken. porteerd en gecon¬

cludeerd.

r-' 1 ■ ■ '

ND# No. 16. i» ^pril.

Strik van Linfchooten. I Requeste Mr. W. D. Verfchuur, Ontfanger te Rapport 25 April, gehour

frerj]ees, , Sluis in Vlaanderen, om dedomaiagement. den in advis.

Visfcher en

Teding van Berckhout.

NB. Dezelfde Gecomm. als by Decreet van 22 Maart.

No. 17. «5 JPriL

p Rapport Committê tot de zaaken van de Ma-

StofFénbert» fine op Refol. Gelderland, rakende de fat*

7 A de' Vos vart chcance van de 145, 13* eu 170 Articu-

' Steenwyk. le" van het Placaat van

De Beveren. Propolitie Pasteur, desweegens.

Blok.

Jordens.

Van Leeuwen en ■ Vreede.

No. 18. .18 April.

Aan de Commisfie van Misfive van Thefaurier en Adfesfooren van de Buitelandfche Zaaken. Nederlandfche Natie te Smrna; Notfe

rende het overlyden van den Conlul JJ. j. de Hochepied, en infteerende, dat deszelfs Zoon tot Conful moge worden aangeftcld.

No. ij). 18 4pr'!K

Aan dezelve Commisfie. Misfive Cancelier van de Nederlandfche Natie te Smirna j Concerneerende het zelfde ver' zoek. t

No. 20. J9

Aan dezelve Commisfie. Misfive A. J. Sluisken, geweezen Gouyerneur van de Caap, relateerende het vooral gevallene by het overgaan van dezelve.

■ ' - « - - • . . ■ • - ■ • - -. - —1

— P " I

Sluiten