Historisch verhaal. Van het voor gevallene omtrent de grietenij van Franekeradeel in october 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar