Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 I N LI E ï D I N G.

aan de reparatie aanzienlijke {ommen 'worden hefteed, onmogelijk is om het Schip in zijn voorig verband en tot deszelfs voorlge fterkte te kunnen brengen. ,

6°. Dat, behalven de aanzienlijke fommen Gelds, welke tot het repareeren van groote en zwaare Schepen worden befteed , de Kieling , welke bij deze wijze van repareeren noodig is, de reparatie aanmerkelijk bezwaart, en dat het Kielen aan de Schepen zelve zeer veel nadeel doet.

7°. Dat groote Schepen , waar in de gebreken zig bepaalen inof op den Bodem of Vlak en in de Kimmen, hoe goed anders in hun Bovenwerk ook , in het water liggende niet gerepareerd kunnen worden.

En eindelijk , ten agtjlen, dat integendeel een Schip van alle gebreken , van welken aart zij ook zijn mogen , in een Droog-Dok kan herfteld worden, zoodanig dat dit Schip daar van het bedoelde nut tebbe.

VER-

Sluiten