is toegevoegd aan uw favorieten.

Louise en Volsan, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 LOUIZE EN VOLSAN,

de graaf, tegen Dorimont. Zie, zy vliegt in de armen van haar' gemaal.

dorimont.

Haar' gemaal ?... neen , haar' verleider!... dat de hemel den vloek, dien ik over hem uitfpreek, verhoore!

louize, met kracht. ö Hemel! verhoor myn' vader niet.

volsan.

Mynheer Dorimont, weiger niet myn vader tc zyn... gy had achting en vrindfchap voor my. dorimont, driftig.

Geen huwelyk tusfchen lieden van ongelyken rang.

sophia, Louize by de hand nemende, en haar naar Dorimont geleidende. Mynheer, zie hier uw eenigst kind... zy ftaat moeder te worden'.... Zo gy in uwe weigering volhard , wien zal haar kind dan vader noemen ? Dorimont befchowwt Louize, en blyft als verflomd ftaan. de graaf, met verwondering. Hoe, nicht! was u bekend..?

sophia.

Ja, oom: zy heeft het my in hare verbystering gezegd.

dorimont, als uit een diep gepeins bekomende, doch eenigermate driftig. Zy ftaat moeder te worden !...

lo u-