Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extraét uyt het Re*

gifter der Relolutien van de Hoog Mog Hceren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden,

Lunce den 4 November 1782.

DE Griffier Fagel* heeft uit naam van Zyn Hoogheid, aan haar Hoog Mog. gecommuniceert een Miflive van den Vice-Admiraal Hartlinck, geichreven aan Boord van 'sLands Schip van Oorlog den Admiraal Generaal, leggende ter Rheedé van Texel, den z deezer, zendende daar neevens het Rapport van den ongelukkigen Kruystogt van den Schout by Nagt van Kinsbergen in de Noordzee, relateert nde onder anderen het veronge* lukken van het Oorlogfchip de Unie, Capitein van Weideren: als meede nog een Miflive van den Capitein vander Beets, geichreven in 'sLands Schip van Oorlog de Pallas, geankert ter Rheede van Elfeneur den zz der voorleeden maand , kenniilè geevende van het binnen vallen van 'sLands Fregat van Oorlog Venus, gecommandeert door den Capitein Willing.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verfijn» dat Zyne Hoogheid, door de gedaane Communicatie zal worden bedankt, zoo als hoogft dezelve bedankt word mits deezen.

Accordeert met voorfz Regilkr.

Sluiten