is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolgen op de keuren en ordonnantien der stad Haerlem [...] tot het jaar MDCCXC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; VERVOLGEN

OP DE

KEUREN

E N

ORDONNANTIËN

DER STAD

H A E R L E M,

OP AUCTORISATIE EN MET GOEDKEURINGE

VAN DE

EDELE GROOT ACHTBAARE HEÉREN

BURGEMEESTEREN en REGEERDERS

DEPvZELVER STAD. Byeen verzameld, in order gebragt, en uytgegeeven

tot *

HET JAAR MDCCXC.

Met een LYST der STUKKEN eh REGISTER van de

aanmerk elykste zaaken voorzien.

EERSTE DEEL.

Te HAERLE M, By JOU ANNE S ENSCHEDÉ en ZQONEN, Stads-Drukkers.

MDCCXCIII.