is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeedekundige verhandeling ter oplossing van het voorstel de natuur en de oorzaken des bygeloofs te onderzoeken en aan te wyzen [...]. Aan welke de eerprys van het Stolpiaansch legaat in den jaare MDCCLXXXXV is toegeweezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRUK -'FEIL EN. Fol. 53 indeaantek. reg. 6 van onderen; yqoxmimme, lees minus. •—- 69 in dc aantek. reg. i voor togetjies , lees. togetjisr. - ———> —— reg. 18 voor Religion, lees Religims.