is toegevoegd aan je favorieten.

Hollandsch schouwtoneel, bevattende oorspronglyke en andere toneelstukken na de beste schryvers gevolgd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONTAARDE VADER. 143

alle winden,en zyt misfchien bevreeft,uw leven iin een of ander gafthuis te zullen moeten eindi;g'en, zoo gy uw broeder Zacharias niet wat hoining om den mond fmeert.

CATHARINA. O Hemel! wat fpyt! ik kan het byzyn van 3 dien onbefchaamden niet langer verdraagen — Philoverus. Dat geloov ik wel: luiden van uw foort willen rniet gaarne de waarheid hooren.

Catharina. Gedoog broeder dat ik my een ogenblik van 1 hier begeev — dat ik een weinig tot bedaaren \ kom — myn bloed kookt my in myn lyf. ■—! Zacharia.

- Bedaar zufler! bedaar: de heer Philoverus heeft I het zoo niet gemeend — Niet waar mynheer ? Philoverus.

Gemeend ? — Wel deegelyk — myn hart legt ; altoos op myn tong: ik kan niet veinfen, zoo ; als de meeften, die u in deeze omftandigheden 1 komen bezoeken. Geloov vry, dat ik niet befchroomd ben u in uw eigen huis myne gedachten rondborstig te uiten, over uw wangedrag,ten opzichte van uwe dochter met de heer Johannes, Catharina. Ach broeder! kunt gy dit gedoogen ? —

% 3 z 4"