Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A A G E

F

5, Geëxtraheerd uit de Handelingen 5, der Eerw. Synodus , vergadert 55 binnen Dockum Donderdag den

^ J)e Christelyké Spodus tt Dockum gezien de Stukken en Mu* „ nimenten door de wederzydfche Parthyen in de zaak van de qutes„ tieufe Beroeping van Meinardus Meinderts te Ylst, Appellanten en „ Appelleerden, refpeclive overgeleverd, en gehoord hebbende de mon» „ delinge Pleydooyen van Dr. C. Blom in qualiteit voor den Appel' 'm lant ter eenre, en Ds. Petrus Brouwer in qualiteit voor de Ap„ ptlleerdeh ter andere zyde, verklaart de SENTENTIEN, zoo „ bet Eerw. Clasfis van Sneek. in dato den 7 Febr. 1786, als van „ de Hoog Eerw. Heeren Deputatên in dato den 30 Maart 1786 „ gevallen, als wel en te rechte geweezen, te confirmeeren, en de ». Appellant ' pro fe en in qualiteit daar by niet te zyn bezwaard ti cum cxpenfis.

'dttlum tt Pronuntiatum in Synode Doccumana citatis partibus alhier te Dockum den 15 Jun$ 1786 Vmiddags te ia uur.

Accordeert met het origineele Synodale Soek In kennisfe myn band, (was get.y IV, van PLIET.

BYLAAG, 0

Sluiten