Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEDUC TIE

OVERGEGEEVEN BY DE HEEREN

jr. AGE TJEPKE RUURD TJ ALLI N G van SIXMA.

jr. BARTLE DOUMA van SIXMA,

E N

JOHANNES van KNYFF, Deducenten.

TEGENS DE HEEREN

IMILIUS JOSINUS de SCHEPPER, JOHAN van IDSINGA,

E N

Jr. 1DSERT JEBINGA van HUMALDA: Deduceerden.

Aan de Ed: Mog: Heesen Leden van de Staten van Vriesland, benoemd tot het decideeren der Verfchillen, ontftaan 5 over de qualificatie > en validiteit van Stemmen tot de Nominatie van het vacante Grietmans Arnpt, over Ferwerderadeel.

Te LEEUWARDEN, rer Drukkerije van J, D. van der HAAK, i7%t;

Sluiten