Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEDUCTIE

OVERGEGEEVEN BY DE FREULLE

ELISABETH ANNA VAN AYLVA, DEDUCENTE*

TEGENS DE HEEREN

JOHANNES CASPARUS BERGSMA. Jfc. PIETER EDZART van HARINXMA THOE SLOOTEN.

E N

JR- ALBARTUS van HARINXMA THOE SLOOTEK

DEDUCEERDE

Aan de Ed: Mog: Heereii Lederi van de Staatefc van Vriesland j benoemd tot het decideeren der Verfchillen 5 ontftaari $ over de validiteit van Stemmen tot de Nominatie van het vacante Grietmaks AMpt over

WEST-D ONGËRADEEL.

Te LEEUWARDEN; Ter Drukkerije van j. D. van der HAAKi i?88^

Sluiten