Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

; )( 5 x

fcoïi die teen en fchryven kan daar toe moetende aantellen) aan de huizen der Stemgerechtigden zuilen gebragt worden, en tweemaal 24. uuren te vooren, ten zy de omfiandigheeden meerder fpoed vorderen 9 moeten gedaan worden.

Art. j;

Deezen billietten zullen altyd mpeten inhouden de reeden der oproeping eb mutatis mutandis van deeze inhoud zyn.

F'RTHEID: GELZKHEID: BROEDERSCHAP: De Burger word als Stemgerechtigde opgeroepen

tegen dag, den de klokke Uuren in de

.Wyk N°. vergaderende om te verkiezen drie Perfoönën

tot regeling der Wyk-Vergaderingen, en om

Art. 6.

De Commisfarisfen tot regeling der Grond-Vergaderingen zullen naauwkeurige Lysten doen maaken van de Stemgerechtigden in hunne Wyk woofcende, welke Lysten gedrukt en aan ieder Stemgerechtigde een ter hand gefield zal worden. — In geval van overlyden of van verhuizen van de ëenë "VI yk in de andere moet des zoodanige Naam uit de Lyst gefchrapt, of van de eene Wyk lyst op de andere gebracht worden. — Commisfarisfen zyn bevoegd eens 'sjaars van de Wyk-meefters der Smaldeelen opgaaven te vorderen van de Perfoonen of Stemgerechtigde die verhuist zyn.

Art. 7.

Dë twaalf Commisfarisfen ter regeling der Grond - Vergaderingen, zulled gehouden zyn in handen van den Voorzitter van de Mmicipaliteit de volgende declaratie of belofte af te leggen.

Ik verklaare en beloove dat ik den my opgédraage post van Comraisfaris of $chryver der Wyk-Vergaderingen getrouw zal waariieemen, en zorgvuldig toezien dat geene inbreuken tegen een geregeld Stemrecht in het algemeen.» nog tegen het geftatuëërde by het Stedelyk Reglement den

gearreileerd, in het byzonder plaats grypen of inkruipen.

Dit verklaare en beloove ifc ART. 8.

De Commisfarisfen ter regeling van iéder Wyk, Zullen eenige tyd te vooren in de belet de Vergadering prsefent moeten zyn en zorgen, dat plaatfen en floelen voor de Stemgerechtigden gerangeerd en in gereedheid gezet

B zyn

Sluiten