is toegevoegd aan uw favorieten.

Latina grammatica.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISO S Y N T A X S

ta™,^™' tatfm> fignificancibus. 'ut.i,

duo verba Cupio difcere.Nonpoffum vivire fine ie

'^n, Nefcis inefcarehcmines. Adelph.att.

ftione ex- 2. fc.' 2.

presB vel in:eljeaa, alterum est infinitivus. Ut, Doc'emur dïfputare ; non yivere. Idem (it ut irrrperConalibus'. Ut , Oportet abedir,. Vu-il. ■ C«w« era*. Ubi est valet licet.' Djxi, ƒ« conjunStióne exwèsfa vel . propter hujufmodi eliiptica : fac fiiam-; caVe fentiant. d In Ittiuimudi ftrufiura inmiiiivus videtur naturam habere accufativi. Kam amat ludtre dicitur, ut amat lufum : mjcis canirt', ut 'nefcis hoc, vel : W- f'"hrt, pro f.riptionen*. Virgil. dM 'jungere dextram: quali jungendam dextram. Yerborum naturam fequuutur nomina fimilis rignihcaiiorus. Nam ut dicitur, cupio dtfcere, jia & cupidus difiere : ut nefcis mefcare, ita & nefcius mefcare. Imo & fimiliter adieftivuui praponitur infinitivo pasfivo : ut, digmis amari , apta regi. Sed pnsfivtrs mnnitivus redolet-naturam dativi, vel ablativi : quafi foret: apta retfeoni.; digitus amorA A&ivus naturam liabet genirivi: quafi dicas, cupidus difcmlmct, \e\difcendi. Kotanda verö hic duplex (Hip. fis. Interdum enim prxieritur verbum regens : interdum infinitivus , qui j regitur. V erbum regens : ut, Mate incepto d.fijlere villam ? fciJicet dieet. Iuucuivus : ut, feit Latine , nempe hqui : feit fidibus, puta canere. Soltl , vel confuevii cum illius marito : puta rem habere. Sed inprimis imelligi folet verbnra AibftaiKivum. Cic. Spero, me inttgrualis laudem emfecutum. Kam integrè iit, fpero, me esje emfecutum. Est Ik tertium elJi[-fioj genus, quando inteliigitur prapoiitio. Ut , Enmus vijere: pro ad vifere; hoc est, ad viferdum. . Similiier. in ifto : Q facties dxre fumma deos, eadimque tueri Diffi Hes. Hoc est, ad dn ■ te , five , ad dandum: ad tueri, five ad tuendum.

R E G U L A IL

a canon fe- J)e inünitivis, antecedente accufativo?.,

quens non • .

tam ad regi-

men verw Poft verbum finicum fequicur ferè lukuTll] ejus infinitivus habens ante fe accufativum: convex,™- qü'i refolvKur per nominativum , &

tiam cum no- ■ . 0. j i

mine. Kam Cpnj imCtlO liem QUOd, ,VèI Ut. ab regula de coavenientla, nominativi, & verbi, excepunus verbum infiniUtm : qüippe quod , ut'bic Videmus , non nóminativum ante 1'e ha. beat; led accui'aiivurn. b Imo particula quod itjterdum retiueiur. Watt-' |US : Equide;» füo. jam , %uödtil,us amet mens. Cic. lib. lo. Art. ep.41. Gum je iofisjit, quödme!eidurbem cupeiet videre. Livius: Quod duofulm:nn> dosuun; meam pep hos dies j ereiiltrint, non igrorare vos, Qutrifes, ffkitrar's Jed hsec rara funt: nee puer.ti* pasfim, ac leiatre, imiianda.

Óau.