is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het provinciaal bestuur van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44-3 )

field in handen van de Commisfie ter examinatie der Requesten, om confideratien en advis.

Een adres van eenige Ingezetenen te Minnertfcha, daarbij hunne aanmerkingen voordragende, nopens de penfioenlijst der Officieren. • Is aangenomen voor notificatie, met erkenning van de loffelijke intentie der vertoners.

Een adres van de Vaderlandfche Sociëteit te Minnertfcha, daarbij om gededuceerde redenen verzoekende, dat de Publicatie van den laatst gearrefteerden 50 penning, ingetrokken, en daar tegen gedecreteerd worde, den verkoop van alle Corpora - goederen. Werd gerenvoijeerd aan de Commisfie

ter examinatie der Requesten, om confideratien en advis.

Een request voor A. M. Gerdes, weduwe Hollebeek, in leven Profesfor te Leijden, voordragende dat zij, eerst onlangs uit Holland hier met 'er woon is gekomen, en aldaar agttien pro cento in extra geldheffingen heeft moeten fourneren; waarom op dien grond verzoekt, van het fournisfement in den 50 penning

te worden gelibereerd. — Is gefteld in handen

van de Commisfie van Finantien, om confideratien en advisv

R. van S L O O T E N.

(Het vervolg in No. 29.)

Deeze Nommers worden uitgegeeven te Leeuwarden bij M. A. van der Wal, Franeker Romar, Harlingen Stuurmaps, Sneek Branfma, en verders alom.

De Prijs is a Stuivers.