Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X « X

duister doen, en dat bloemen en vruchten i

uitgezonderd cenige weinige der laatstgenoemde, ten allen tijde, evenals de wortelen, koolzuur voortbrengen. Er wordt dus geen tijd verboren ; fommige declen, of de geheelc plant, zijn altijd bezig met koolzuur te bereiden.

Schoon de heer Hasfsnfratz fchijnt te geloven, dat de planten de koolftoffe ( naar zijn gedagten hun waar voedzel) niet uit het koolzuur trekken, maar dat in de mest reeds gereed vinden, komt het mij echter meer waarfchijnlijk voor, dat zij dat voornaamlijk uit het koolzuur haaien; het welke eene zelfftandighcid is, die zig zeer gemakkelijk in twee deelen, te weeten zuurmaakende en koolftoffe, laat ontbinden. — Alle mestiloffen, inzonderheid drek, brengen eene groote hoeveelheid koolzuur voort, 't zij uit zich zeiven, of door de lucht, met welke zij in aanraaking zijn, te ontbinden.

Dan hier fchijnt zich eene zwaarigheid op te doen, hoe naamelijk een plant, of de mestftcffe, uit den dampkring koolzuur zoude kunnen trekken, daar gemeene iucht, volgens het nieuw fcheikundig ftelzel Hechts Ti5, en volgens den heer Lavoifier in 't geheel geen koolzuur bevat; doch, alhoewel dit dan niet met de beginfels van dat fcheikundig ftelzel zoude B 3 fchii-

De planten trekken d» kooliïoffe door haare wortelen ia

Sluiten